Petr Smrž sestupuje po hlavním laně do sladkovodního vývěru  Izvor Glavas  -  Chorvatsko