Nejčastější otázky k autorským právům:

Co myslíte autorským právem (Copyright)?
To znamená, že fotografie, články a grafika na tomto webu je vlastnictvím Petra Vaverky a nesmí být použity bez povolení.

Mohu si stáhnout fotografie?
Smíte si stáhnout a uložit snímky do vlastního PC jen pro svoje osobní použití /např.jako tapetu na plochu). Nemáte ale povoleno stahovat obsah web do PC které nevlastníte (počítače ve škole, universitě nebo v zaměstnání, nebo je ukládat na server.

Smím distribuovat fotografie, články nebo grafiku? např. poslat kamarádovi e-mailem a pod.
Obsah webu je pouze pro Vaše osobní použití, nesmí být předáván dál, vyměňován, půjčován, vyměňován nebo prodáván komukoli.

Je možné použít Vaše snímky pro nějaké projekty?
Pokud chcete materiály použít ve Vašem projektu, očekávám, že se předem zeptáte. V některých případech bude dáno svolení.

Mohu použít fotografie, články nebo grafiku na CD-ROM?
Bohužel není materiály možné ukládat na jakákoli záznamová média.

Smím fotogafie použít jako šetřič obrazovky?
Snímky je možné použít pro výrobu spořiče displaye jen pro Vaše osobní PC. Nesmí být dál prodáván nebo distribuován.


Je dovoleno použít Vaše fotografie na mém Webu?
Materiály z internetové prezentace Petra Vaverky nemohou být použity na jiných webových stranách přímo ani nepřímo bez písemného souhlasu autora.